top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Sharon Dekker fotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Sharon Dekker fotografie worden aangepast.

 

Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Sharon Dekker fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Sharon Dekker fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, 
Sharon Dekker fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Sharon Dekker fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
3. Binnen 3 weken na uw reportage ( na betaling ) zullen uw foto’s aan u beschikbaar worden gesteld. Deze foto's zullen minstens 6 maanden in de backups van
Sharon Dekker fotografie beschikbaar blijven.

 

Boekingen
1. Een reportage boeken kan: via het formulier op de site, per e-mail of via de social media pagina's.
2. Eventuele reiskosten van
Sharon Dekker fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. Voor reiskosten wordt dan 35 cent/kilometer gerekend.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Sharon Dekker fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4.
 Annuleren kan alleen schriftelijk, per email of via social media.

Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Sharon Dekker Fotografie. Voor annulering zonder geldige reden korter dan 48 uur voor de shoot wordt er 25% in rekening gebracht.

5. Sharon Dekker Fotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. Sharon Dekker Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Sharon Dekker Fotografie niet verplicht vervanging te regelen.
6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Sharon Dekker fotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die Sharon Dekker fotografie heeft moeten maken.
7. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

Betalingen & levertijd
1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na de reportage zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.
3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. 

 

Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage  is volledig voor uw eigen risico.

 

Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Sharon Dekker fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten
Sharon Dekker fotografie. U koopt een digitale foto, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Sharon Dekker fotografie
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Sharon Dekker fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Sharon Dekker fotografie kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
5. Op alle foto’s van
Sharon Dekker fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sharon Dekker fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
6.
Sharon Dekker fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Sharon Dekker fotografie is niet verplicht dit te melden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan dient u dit schriftelijk (per mail) aan Sharon Dekker fotografiete laten weten.

7. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding van Sharon Dekker fotografie te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden.

© 2021 Sharon Dekker fotografie | Alle rechten voorbehouden.

bottom of page